Algemene voorwaarden

1. Reservering

 1. Een aanvraag voor reservering geschiedt telefonisch, schriftelijk of via het internet. Al deze manieren van reserveren zijn bindend voor u. Bij afzegging na de reservering bent u derhalve kosten verschuldigd. Tot 6 weken voor vertrek de aanbetaling, daarna de netto huursom.
 2. Een reservering is pas definitief na bevestiging van de eigenaar en na ontvangst van de aanbetaling.
 3. De aanbetaling dient binnen 3 dagen na dagtekening te worden betaald op onze rekening.


2. Prijzen

 1. De prijzen op onze website zijn bindend voor de periode zoals vermeld. Prijzen die worden vastgelegd in de bevestiging/factuur zijn, behoudens kennelijke vergissingen, bindend.


3. Betaling

 1. De huurder ontvangt bij reservering een factuur. De huurder dient de aanbetaling te voldoen binnen 3 dagen en het restant uiterlijk 6 weken voor aankomst.
 2. Bij boekingen binnen 6 weken voor aankomst, dient het volledige huurbedrag ineens te worden voldaan.
 3. Bij niet nakomen van de betalingsverplichtingen komt de reservering automatisch te vervallen zonder verplichting of terugbetaling van de reeds betaalde aanbetaling.


4. Borgsom

 1. U betaalt een borgsom aan ons.
 2. Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder uitsluitend enig bedrag worden onttrokken indien er door de hoofdhuurder, zijn medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris of de woonomgeving en indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.
 3. De eindcontrole op schades wordt na het vertrek van de huurder gedaan. Bij gebruik van drugs en verdovende middelen vervalt de borgsom altijd.
 4. Indien er na het einde van de reserveringsperiode geen noodzaak bestaat tot inhouding van de waarborgsom zullen wij binnen 14 dagen na het einde van de overeenkomst tot terugbetaling van de waarborgsom overgaan of het verschil ter plaatse terugbetalen.


5. Aantal personen

 1. Het aantal personen dat in de villa mag overnachten, volgens opgave, mag in geen geval overschreden worden. Bij overtreding wordt de gehele borg ingehouden.
 2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot de villa geweigerd worden zonder terugbetaling of vergoeding.


6. Huisdieren

 1. Huisdieren zijn niet toegestaan.


7. Aankomst- en vertrektijden

 1. De aankomsttijd is om 17u00 in de namiddag. Het vertrek moet voor 10u00 ‘s morgens plaatsvinden, op zondag is dit 18u00. Huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden. Afwijkende tijden dienen op het contract te worden vermeld.
 2. Indien de huurder toch de vertrektijd overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van de volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.


8. Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de huurder

 1. De huurder verplicht zich ertoe de gehuurde villa en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
 2. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
 3. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor de handelingen van zijn gasten, evenals voor de schade die zij veroorzaken.
 4. De huurder is verplicht toegang tot de villa te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
 5. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners of hun bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de villa.
 6. De huurder is verplicht de villa bezemschoon op te leveren, keukengerei af te wassen en op zijn plaats te leggen, oven en BBQ te reinigen en het meubilair zowel binnen als buiten op zijn oorspronkelijke plaats te zetten.
 7. Het is verboden om te roken in de gehuurde villa.